Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach

ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciela matematyki i informatyki

w wymiarze etat plus nadgodziny.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunkowe,

3) niekaralność,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność pracy w zespole,

2) komunikatywność ,

3) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć lekcyjnych, zajęć indywidualnych,

2) prowadzenie zajęć dodatkowych,

3) opieka i nadzór nad uczniami.

 

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela.

 

5. Forma i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty należy składać: za pośrednictwem poczty na adres Publiczne Gimnazjum  w Pszczółkach ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki, osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00  do 15.00 , od poniedziałku do piątku, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciel języka niemieckiego” lub pocztą elektroniczną na adres gimnazjum.pszczolki@wp.pl w terminie do 20.06. 2017 roku .

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po dniu 20.06 2017 roku, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej stronie internetowej szkoły : http:// www.pgpszczolki.na1.pl/ zakładka BIP

 

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

w Pszczółkach

Bożena Jaskólska

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach

ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel fizyki i matematyki

w wymiarze etat plus nadgodziny.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe pedagogiczne kierunkowe,

3) niekaralność,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność pracy w zespole,

2) komunikatywność ,

3) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć lekcyjnych, zajęć indywidualnych,

2) prowadzenie zajęć dodatkowych,

3) opieka i nadzór nad uczniami.

 

4. Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny,
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela.

 

5. Forma i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty należy składać: za pośrednictwem poczty na adres Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki, osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00  do 15.00 , od poniedziałku do piątku, w zamkniętej kopercie, z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko nauczyciel języka niemieckiego” lub pocztą elektroniczną na adres gimnazjum.pszczolki@wp.pl w terminie do 20.06. 2017 roku .

Dokumenty, które wpłyną do szkoły po dniu 20.06 2017 roku, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej stronie internetowej szkoły : http:// www.pgpszczolki.na1.pl/ zakładka BIP

 

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

w Pszczółkach

Bożena Jaskólska

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1330
Treść wprowadził(a): Jaskólska Bożena, 2017-06-10 15:36:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-07-15 21:02:18