Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH

 

Zmiany do statutu(pdf) - wprowadzone uchwałą 20/2011/2012

Zmiany do statutu(pdf) - wprowadzone uchwałą 13/2012/2013

Zmiany do statutu(pdf) - wprowadzone uchwałą 25/2013/2014

Zmiany do statutu(pdf) - wprowadzone uchwałą 12/2014/2015

Zmiany do statutu(pdf) - wprowadzone uchwałą 10/2015/2016

 

(tekst jednolity - bez ostatnich zmian)

 

Ujęto zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 15/2008/2009 , Uchwałą Nr 6/2009/2010 , Uchwałą 5/2010/2011, Uchwałą 8/2010/2011, Uchwałą 17/2010/2011 i Uchwałą 9/2011/2012 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.

Pobierz statut (pdf)

 

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r. ze zmianami),
-   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),
-   Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami).

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1249
Treść wprowadził(a): Jaskólska Bożena, 2016-03-01 21:53:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-01 21:51:54