Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

WIZJA NASZEGO GIMNAZJUM

 

Nasze Gimnazjum stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz rozwija aspiracje edukacyjne uczniów. Uczy stosowania wiedzy oraz wykorzystania umiejętności w praktyce.
Przygotuje do kontynuowania nauki na następnym etapie edukacyjnym. Rozwija u uczniów umiejętność uczenia się. Dbając o humanizację wychowania, kierując się wyznawanymi wartościami i poszanowaniem godności człowieka, szkoła nasza realizuje działania wychowawcze we współpracy z rodzicami.

Nasze Gimnazjum jest otwarte i aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska. Współuczestniczy w jego życiu kulturalnym oraz angażuje się w rozwiązywanie lokalnych problemów ku ogólnemu dobru. Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe w celu dostosowania jakości swojej pracy do potrzeb i oczekiwań wszystkich ,,klientów" szkoły.
Zespołowo decyduje o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych. Dąży do wypracowania wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy szkoły. Analizuje wyniki wewnętrznych i zewnętrznych pomiarów, wykorzystuje je do ciągłego doskonalenia funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działalności. W trosce o realizację zamierzonych celów wychowawczo-edukacyjnych szkoła sukcesywnie modernizuje bazę lokalową. Stara się zapewnić uczniom warunki zgodne ze współczesnymi normami.
Absolwenci naszego Gimnazjum są przygotowani do dalszych etapów kształcenia.
Odpowiedzialnie planują i organizują własny rozwój i edukację.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:826
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2010-10-21 09:05:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2010-07-13 14:28:37